Llicència d'obres majors

És necessària per a poder realitzar qualsevol mena d’obra major. Es consideren obres majors les següents:

  • Construcció de nova planta (edificis i instal·lacions de total mena)
  • Reparació integral d'edificis (rehabilitacions i reparacions)
  • Ampliació de superfície i volum d'edificis o modificació de l'aspecte interior d'edificis (reformes integrals i/o que impliquin la variació del nombre d'establiments)


Per un major detall de les obres necessàries de llicència d’obra major premeu aquí.

Com sol·licitar el servei i/o iniciar la gestió:

Les sol·licituds de llicència d’obra cal presentar-les personalment en el registre general de l'Ajuntament adjuntant, a més, la següent informació:

  1. Imprès per a la sol·licitud de llicència d’obra major
  2. Tres exemplars del projecte tècnic, subscrit per facultatiu competent i pel sol·licitant, i visat pel corresponent col·legi professional
  3. El full d'assumpció de la direcció facultativa de les obres visat pel col·legi professional corresponent.
  4. En el supòsit d'obres de reforma, cal adjuntar, a més, plànols explicatius de l'estat actual de l'edificació i fotografies que mostrin des de diferents perspectives l'estat actual de l'element o edifici, així com la seva relació amb l'entorn
  5. Estudi de seguretat i salut, o d’un estudi bàsic, segons els casos.
  6. Aprovació del Pla de seguretat i de la designació del coordinador de seguretat, tot i que la manca de justificació no condiciona l'atorgament de la llicència.
  7. En els casos en què es produeixi requeriment de l’Ajuntament, per causes objectives especials, s’ha d’aportar la documentació acreditativa de la propietat o dels drets que s’ostentin sobre l’immoble.

Canals de tramitació

En Oficines municipalsPresencialmentAjuntamentPlaça de la Vila, 1 Avinyó Nou08793 - Avinyonet del Penedès (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-04-2021 12:49