Llicència d'obres menors

És necessària per poder realitzar qualsevol mena d’obra menor. Es consideren obres menors les següents:

 1. Modificació de l'aspecte interior dels edificis.
 2. Reparació d'edificis que afectin elements no estructurals.
 3. Construcció de nova planta (tancaments de finques, construcció de murs de contenció, piscines, i altres).
 4. Manteniment de façanes d'edificis catalogats.

Per un major detall de les obres necessàries de llicència d’obra menor premeu aqui.

 

Com sol·licitar el servei i/o iniciar la gestió:

Les sol·licituds de llicència d’obra cal presentar-les personalment en el registre general de l'Ajuntament adjuntant, a més, la següent informació:

 1. Imprès per a la sol·licitud de llicència d’obres menors
 2. Documents d’identificació del promotor.
 3. Documents d’identificació de la finca on es vol fer l'obra.
 4. Descripció detallada de l'obra.
 5. Estudi de seguretat i salut, o d’un estudi bàsic, segons els casos.
 6. Termini previst per realitzar-la.
 7. Plànol de situació.
 8. Dues còpies del projecte bàsic i d'execució i visat si s'escau.
 9. Assumeix dels tècnics visat (document que justifica quin tècnic es fa responsable de l'obra, degudament autoritzat pel Col·legi professional corresponent) si s'escau.
 10. Sol·licitud d'ocupació de la via pública diferent de l'estàndard establerta normalment a la llicència concedida (si escau).

Canals de tramitació

En Oficines municipalsPresencialmentAjuntamentPlaça de la Vila, 1 Avinyó Nou08793 - Avinyonet del Penedès (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-04-2021 12:53