Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i biocides

Última revisió 29-06-2023 12:24
29/06/2023


El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha fet arribar a aquest Ajuntament una alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i biocides.

  • AMALFI JABÓN EN CREMA DERMOMOUSSE (responsable de la seva posada al mercar QUIMI ROMAR S.L)

Aquest producte cosmètic conté butylphenyl methylpropional. Aquesta substància està inclosa en l'annex II (llista de substàncies prohibides en productes cosmètics) del Reglament (CE) 1223/2009, la qual cosa fa que estigui prohibit el seu ús en productes cosmètics. Aquests producte cosmètic no compleix el Reglament (CE) 1223/2009.

  • ESSENCE CAMOUFLAGE (responsable de la seva posada al mercat COSNOVA GMBH. Distribuidor a Espanya FUTURE COSMETICS S.L.)

S'ha detectat una contaminació per bacteris aerobis mesòfils (identificades com a Pseudomones aeruginosa). Degut als elevats nivells de contaminació detectats, aquest producte cosmètic és susceptible de ser nociu per a la salut de grups de població vulnerables, com per exemple, persones grans o immunodeprimitdes) quan s’utilitzi segons el seu ús previst. És un producte d'aplicació a la cara, a la zona dels ulls i altres zones properes a les mucoses). El producte no compleix l'article 3 (Seguretat) del Reglament (CE) 1223/2009.

  • KISSION TOOTH GEL (la persona responsable és desconeguda. Distribuït per AMAZON EU) 

L'article 14 del Reglament (CE) 1223/2009 estableix que els productes cosmètics no contindran substàncies incloses a l'annex III (Llista de les substàncies que no podran contenir els productes cosmètics excepte amb les restriccions establertes). El peròxid d'hidrogen està inclòs en aquest Annex III amb el número d’ordre 12d) amb una concentració màxima del 0,1% en els productes cosmètics. En el producte afectat, la concentració de peròxid d’hidrogen és del 7,7%, la qual cosa fa que no compleixi el Reglament (CE) 1223/2009.

Recomanacions als consumidors

  • No adquiriu cap unitat dels productes cosmètics afectats.
  • Si disposeu d’alguna unitat d’algun d’aquests productes, no l’utilitzeu o deixeu d'utilitzar-la de forma immediata.  

Recomanacions als distribuidors i punts de venda

  • Si disposeu d’unitats d’algun dels productes cosmètics afectats, immobilitzeu-les i cesseu-ne la comercialització, de manera immediata.
  • Contacteu amb el proveïdor d'aquest producte i gestioneu la devolució d eles unitats de què disposeu.

Per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb aquesta alerta sanitària, podeu enviar un correu electrònic a controlfarmaceutic.salut@gencat.cat, indicant, en l'assumpte del correu, la referència i la marca i nom comercial del producte afectat.

Si heu experimentat o teniu coneixement de que algú ha patit algun efecte no desitjat atribuïble a l’ús d’un producte cosmètic, podeu comunicar-ho a través del portal NotificaCS.

Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris
Més informació: https://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/seguretat/alertes-i-notes-informatives/productes-cosmetics/

Per dubtes contactar amb: controlfarmaceutic@gencat.cat