Arxiu municipal


El Servei d'Arxiu Municipal (SAM)

Horari de consulta: cal concertar la data.
Consultes i informació: 93 897 00 00. A/e avinyonet@diba.cat

El Servei d’Arxiu Municipal d’Avinyonet del Penedès és el servei de l’ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local, adreçat tant als usuaris interns com els ciutadans.

Serveis que ofereix:

 

 • Consulta dels fons
 • Suport a la investigació
 • Visites per escoles

L’Arxiu Municipal d’Avinyonet del Penedès conté els fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons públics no municipals, fons privats i col·leccions, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats hi vulguin dipositar.
Els fons que es conserven actualment són:

 Fons de l’Administració local

Cronologia

Volum (metres)

 Fons municipal d’Avinyonet del Penedès

1752-2011

113

 Fons judicials

 

 

 Fons del Jutjat de Pau

1881-1985

2

 Fons privats

 

 

 Delegació local de FET y JONS

939 i 1961

0,12

 Jefatura local del Movimiento

1967-1973

0,12

 Cambra Agrària local

1954-1985

0,12

 Sindicats Cooperatius Agrícoles

1932-1938

0,48

Quadre de classificació de l’Arxiu Municipal d’Avinyonet del Penedès
Quadre d'arxiu Municipal

Xarxa d'Arxius Municipals (XAM)

L’Arxiu Municipal d'Avinyonet del Penedès forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004. La XAM coordinada per l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC), té com a objectiu consolidar un sistema regional de suport a l’organització i gestió dels serveis d’arxiu de la província de Barcelona i es materialitza des de dues tipologies: El Programa de Manteniment i la Central de Serveis Tècnics.

El Programa de Manteniment es proposa consolidar una estratègia de suport directe i establir els mecanismes per garantir el manteniment dels arxius municipals de la província de Barcelona de fins a 10.000 habitants. S’ofereix als municipis que no tenen personal tècnic propi al capdavant del Servei d’Arxiu Municipal i on l’OPChagi realitzat la 1a fase d’organització i posada en marxa del SAM. L’adhesió al programa es realitza a través d’un conveni (http://www.diba.cat/web/opc/default.asp).

L’objectiu del programa la implantació d’un sistema de gestió documental i d’arxiu que sigui sostenible, assimilat pel personal dels ajuntaments i supervisat pels arxivers de l’OPC. Aquesta situació inclou, a banda de la implantació dels procediments de transferència, consulta i el préstec, i l’avaluació i tria documental, els següents elements:

 • creació del Quadre de fons del SAM
 • classificació integral del fons municipal
 • descripció dels diversos fons
 • conservació dels fons i adequació dels dipòsits
 • digitalització de documents
 • difusió i comunicació del SAM
 • formació en matèria d’arxius i de gestió documental al personal de suport i de l’organització de l’ajuntament
 • implantació d’un reglament del SAM

Equipaments