Campanya recuperació noms de les casesCampanya de recuperació i promoció dels noms de les cases

L'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès inicia una campanya per promoure, mantenir i recuperar els mots i sobrenoms de les cases del municipi amb la col·locació de rajoles de ceràmica a les façanes amb un disseny unificat.

El disseny que podeu veure a continuació consta de 4 rajoles unides amb unes mides totals de 27 x 27cm (veure fotografia exemple)

Les rajoles es podran encarregar a l'Ajuntament a través d'un formulari (online o en paper) i la instal·lació anirà a càrrec de cada usuari.

El cost de fabricació és de 60EUR per nom / casa dels quals l'Ajuntament n'assumirà el 50%. El cost final per cada llar doncs serà de 30EUR que s'hauran d'ingressar al compte que teniu a continuació de l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès en el moment de fer l'encàrrec. Un cop fet el pagament s'iniciarà l'encàrrec de la rajola que un cop acabada s'entregarà al seu propietari per poder ser instal·lada.

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ ONLINE

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ EN PAPER (a entregar a l'Ajuntament en horari d'atenció al públic)

 

COMPTE D'INGRÉS

CaixaBank - ES56 2100 3579 15 25000 00316

Import: 30EUR

Concepte: NOM DE LA CASA

fotorajolacasa
fotorajolacasa