Informació fiscal

Calendari de recaptació

L’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals. Per a qualsevol tràmit, consulta o cita prèvia podeu consultar la web de l'ORGT de l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès

Calendari recaptació exercici actual: Accedir a la informació

Calendari 2023

 • IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA del 01/03/2023 al 05/05/2023. Càrrec domiciliació: 02/05/2023
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 1a. FRACCIÓ – DOMICILIAT el 02/05/2023. Càrrec domiciliació: 02/05/2023
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 2a. FRACCIÓ – DOMICILIAT el 03/07/2023. Càrrec domiciliació: 03/07/2023
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 3a FRACCIÓ – DOMICILIAT el 02/10/2023. Càrrec domiciliació: 02/10/2023
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – NO DOMICILIAT del 02/05/2023 al 03/07/2023
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS – 1a. FRACCIÓ – DOMICILIAT el 02/05/2023. Càrrec domiciliació: 02/05/2023
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS – 2a. FRACCIÓ – DOMICILIAT el 03/07/2023. Càrrec domiciliació: 03/07/2023
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS – 3a. FRACCIÓ – DOMICILIAT el 02/10/2023. Càrrec domiciliació: 02/10/2023
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS – NO DOMICILIAT del 02/05/2023 al 03/07/2023
 • TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS – 1a. FRACCIÓ – DOMICILIAT el 02/05/2023. Càrrec domiciliació: 02/05/2023
 • TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS – 2a. FRACCIÓ – DOMICILIAT el 03/07/2023. Càrrec domiciliació: 03/07/2023
 • TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS – 3a. FRACCIÓ – DOMICILIAT el 02/10/2023. Càrrec domiciliació: 02/10/2023
 • TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS – NO DOMICILIAT del 02/05/2023 al 05/07/2023
 • TAXA PER GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS – 1a. FRACCIÓ – DOMICILIAT el 02/05/2023. Càrrec domiciliació: 02/05/2023
 • TAXA PER GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS – 2a. FRACCIÓ – DOMICILIAT el 03/07/2023. Càrrec domiciliació: 03/07/2023
 • TAXA PER GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS – 3a. FRACCIÓ – DOMICILIAT el 02/10/2023. Càrrec domiciliació: 02/10/2023
 • TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS – NO DOMICILIAT del 02/05/2023 al 05/07/2023
 • TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL del 02/05/2023 al 05/07/2023. Càrrec domiciliació: 03/07/2023
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS del 01/09/2023 al 03/11/2023. Càrrec domiciliació: 02/11/2023
 • IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES del 15/09/2023 al 15/11/2023. Càrrec domiciliació: 02/11/2023

Els veïns que vulguin pagar l'Impost de Béns Immobles en dues parts, cal que es dirigeixin a l'Organisme de Gestió Tributària per tal de domiciliar-lo.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-02-2023 14:39