Informació fiscal

Calendari de recaptació

L’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals. Per a qualsevol tràmit, consulta o cita prèvia podeu consultar la web https://orgt.diba.cat/ca/

 

Calendari recaptació exercici actual: Accedir a la informació

 

Calendari 2022

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA del 04/03/2022 al 05/05/2022. Càrrec domiciliació: 05/05/2022

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 1ª. FRACCIÓ – DOMICILIAT el 02/05/2022. Càrrec domiciliació: 02/05/2022

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 2ª. FRACCIÓ – DOMICILIAT el 01/07/2022. Càrrec domiciliació: 01/07/2022

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 3ª FRACCIÓ – DOMICILIAT el 03/10/2022. Càrrec domiciliació: 03/10/2022

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – NO DOMICILIAT del 02/05/2022 al 05/07/2022

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS – 1ª FRACCIÓ – DOMICILIAT el 02/05/2022. Càrrec domiciliació: 02/05/2022

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS – 2ª FRACCIÓ – DOMICILIAT el 01/07/2022. Càrrec domiciliació: 01/07/2022

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS – 3ª FRACCIÓ – DOMICILIAT el 03/10/2022. Càrrec domiciliació: 03/10/2022

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS – NO DOMICILIAT del 02/05/2022 al 05/07/2022

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS – 1ª FRACCIÓ – DOMICILIAT el 02/05/2022. Càrrec domiciliació: 02/05/2022

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS – 2ª FRACCIÓ – DOMICILIAT el 01/07/2022. Càrrec domiciliació: 01/07/2022

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS – 3ª FRACCIÓ – DOMICILIAT el 03/10/2022. Càrrec domiciliació: 03/10/2022

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS – NO DOMICILIAT del 02/05/2022 al 05/07/2022

TAXA PER GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS – 1ª FRACCIÓ – DOMICILIAT el 02/05/2022. Càrrec domiciliació: 02/05/2022

TAXA PER GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS – 2ª FRACCIÓ – DOMICILIAT el 01/07/2022. Càrrec domiciliació: 01/07/2022

TAXA PER GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS – 3ª FRACCIÓ – DOMICILIAT el 03/10/2022. Càrrec domiciliació: 03/10/2022

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS – NO DOMICILIAT del 02/05/2022 al 05/07/2022

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL del 02/05/2022 al 05/07/2022. Càrrec domiciliació: 01/07/2022

IMPOST BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS del 02/05/2022 al 05/07/2022. Càrrec domiciliació: 01/07/2022

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS del 01/09/2022 al 04/11/2022. Càrrec domiciliació: 02/11/2022

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES del 16/09/2022 al 16/11/2022. Càrrec domiciliació: 02/11/2022

 

Els veïns que vulguin pagar l'Impost de Béns Immobles en dues parts, cal que es dirigeixin a l'Organisme de Gestió Tributària per tal de domiciliar-lo.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-01-2022 10:29