Patrimoni

Mapa de patrimoni cultural d'Avinyonet del Penedès

Què són els Mapes de Patrimoni Cultural?

Un Mapa de Patrimoni Cultural és un exhaustiu inventari que recull tots els elements del patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural d’un municipi, amb l’objectiu de proporcionar al corresponent ajuntament una eina de coneixement i de gestió que li permeti establir mesures de recerca, protecció, conservació i rendibilització social del seu patrimoni cultural i natural. 

La Diputació de Barcelona impulsa i elabora els Mapes de Patrimoni Cultural a sol·licitud dels ajuntaments. Per a més informació: https://www.diba.cat/web/opc/xep/mapes

Cada mapa està acompanyat d’una memòria que inclou una valoració global del conjunt patrimonial del municipi. 

A l'enllaç següent podeu consultar la versió pública del mapa d'Avinyonet del Penedès. Aquesta versió no permet, per raons de seguretat, l’accés a determinats elements patrimonials mobles i documentals privats o a altres informacions de caràcter personal. 

La presència d’un element en els Mapes de Patrimoni Cultural no implica cap més protecció legal que aquella que s’especifica a l’apartat corresponent de la fitxa de l'element. 

S’autoritza la reproducció i difusió de les dades contingudes en els Mapes de Patrimoni Cultural, a efectes de divulgació i recerca científica, a condició de que es citi la procedència de la informació, tant a efectes institucionals com a efectes d’autoria, d’acord amb els drets d’autor i de propietat intel·lectual reconeguts per llei. En conseqüència, cal citar tant l’autor (a cada fitxa s’especifica) com la seva realització per part de la Diputació de Barcelona (Oficina de Patrimoni Cultural) i de l’ajuntament corresponent.

L'inventari d'Avinyonet del Penedès que podeu consultar a continuació es va presentar l'octubre del 2004.

Podeu consultar el Mapa de Patrimoni cultural d'Avinyonet del Penedès

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-02-2022 08:56