Cens animals de companyia


Cens d'animals de companyia

Que hem de fer?

Les persones que posseeixen gossos i gats han de censar-los a l'ajuntament del municipi de residència habitual dels animals dins el termini màxim de trenta dies, comptats a partir de la data de naixement, o de l'adquisició de l'animal, o del canvi de residència. Prèviament a la inscripció en el cens, cal haver dut a terme la identificació de l'animal mitjançant el xip.

Si no sabeu segur si teniu censat l'animal en el municipi, podeu passar les oficines de l'ajuntament amb la documentació de l'animal i comprovarem si el tenim censat.

Feu clic aqui per accedir al Centre d'acollida d'animals de companyia de l'Alt Penedès