Emergència per sequera

Última revisió 08-02-2024 12:14
01/02/2024

Avinyonet del Penedès ha entrat avui en la fase d’emergència per sequera com d’altres 202 municipis de Catalunya. La mesura afecta als municipis que depenen del sistema d’aigües Ter Llobregat i a 6 milions de persones.

L’aigua que se subministra a aquests municipis està en una reserva del 16,34% i es preveu que baixi per sota del 16%, que és un mínim històric. La situació d’emergència estarà en el grau 1, que suposa una limitació dotació de 200 litres per habitant i dia, incloses les activitats econòmiques.

 

En aquest grau 1 les principals restriccions són:

  • Limitació de la dotació* al municipi de 200 litres per habitant i dia.

* La limitació es refereix a la disponibilitat d’aigua de màxim de 200 litres/habitant al dipòsit general d’entrada d’aigua del municipi. Aquesta dotació inclou el consum particular, les pèrdues d’aigua de la xarxa, el consum industrial,... dividit per habitant. En cap cas és el límit disponible de consum per habitant.

  • Està prohibit la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte en locals comercials amb recirculació d’aigua.
  • Està prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines.
  • Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg per a usos privats i/o recreatius.
  • Es prohibeix el reg agrícola en un 80% (es podrà autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos).
  • Es redueix l’ús de l’aigua per a usos ramaders del 50%.

 

Podeu consultar el detall de les restriccions al següent document: EMERGÈNCIA 1

 

Inversions

L’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès ha previst una inversió de 408.978€ en millores a les xarxes de distribució d’aigua per continuar eliminant les pèrdues d’aigua que tenen aquestes xarxes i augmentar-ne l’eficiència i el rendiment.

 

Infraccions

L’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès vetllarà per l’acompliment d’aquestes mesures excepcionals sota sanció regulada en la normativa de la Llei 7/1985 de 2 d’abril amb multes que van dels 750€ fins als 3.000€ i poden ser acumulables.

L’empresa concessionària de gestió d’aigües del municipi (Grup CASSA) informarà mensualment dels consums particulars que detectin fora dels límits i l’Ajuntament, d’acord amb la seva potestat de policia administrativa procedirà a la validació i tramitació dels corresponents expedients administratius sancionadors.

 

Important

La responsabilitat com a veïns i veïnes en aquest àmbit és important per fer el millor ús possible de l’aigua, un bé preuat i limitat.

La sequera no és un fenomen passatger i cal la col·laboració de tothom.

 

Trobareu més informació al Portal de la sequera de la Generalitat de Catalunya: https://sequera.gencat.cat/ca/inici/